GUINNESS 2016

26.06.2016

MOTO STREFA

BIJEMY REKORD GUINNESS'A
ZBIERAMY ŚRODKI NA ZSMS

GUINNESS

W związku z naszym pomysłem, 07.03.2016 złożyliśmy aplikację w biurze Guinness World Records.
Chcielibyśmy, aby 26.06.2016 podczas imprezy MotoStrefa 2016 motocykliści śląska i nie tylko wspólnie podjęli próbę bicia rekordu Guinnessa w jednoczesnym paleniu gumy na motocyklach. Dotychczasowy rekord został ustanowiony 11 kwietnia 2015 roku na Filipinach. (link)

 

dlaczego działamy....

Pomysł na zgromadzenie 303 motocyklistów w jednym miejscu i podjęcie przez nich próby bicia rekordu ma na celu zaprezentowanie motocyklistów jako grupy potrafiącej się zintegrować i dobrze bawić, a jednocześnie nie być obojętnym na potrzeby społeczne. Motocykliści to ludzie, którzy wspierają siebie na wzajem i rozumieją swoje potrzeby. W związku z tym postanowiliśmy, aby to wydarzenie nie było bezcelowe i tylko zabawą, a pozostawiło po sobie trwały ślad, jakim będzie promocja i pomoc finansowa dla nowopowstającego kierunku “Mechanik motocyklowy” przy zabrzańskim Zespole Szkół Mechaniczno-Samochodowych.

 

Wolontariusze ZSMS w trakcie MotoStrefy będą prowadzili zbiórkę pieniędzy na potrzeby nowego kierunku w swojej szkole. Dziękujemy w ich imieniu za wszelką pomoc!

formularz zgłoszeniowy

masz pytania?